Jste zde:

Seminář o Karpatské úmluvě

07.12.2011

Víte, které hory jsou v Evropě největší? Možná si během přemýšlení vzpomenete na zimní dovolenou mezi alpskými štíty v Rakousku, Švýcarsku či ve Francii. A skutečně, Alpy se mohou pochlubit největší nadmořskou výškou na našem kontinentu. Ale co se týká rozlohy, tak jsou až na druhém místě (180 000 km2). V počtu kilometrů čtverečních je totiž překonávají Karpaty (210 000 km2).

Foto Karpaty zasahují do osmi evropských států - Srbska, Rumunska, Ukrajiny, Maďarska, Polska, Slovenska, České republiky a malým kouskem dokonce i do Rakouska. Na Moravě k nim patří kromě Beskyd či Bílých Karpat, i nadmořskou výškou menší kopce jako jsou Chřiby, Ždánický les, Hlucká pahorkatina nebo Pálava. Tento horský systém spojuje nejen společná geologická minulost, ale na evropské poměry i mimořádně zachovalá příroda a tradiční kultura. Proto se v roce 2003 karpatské státy kromě Rakouska dohodly, že podepíší mezinárodní úmluvu, jejímž cílem bude o svěřené přírodní i kulturní dědictví pečovat. V České republice platí Karpatská úmluva od roku 2006.

Pojem mezinárodní úmluva vypadá velkolepě, ale obvykle se pod ním schovávají plané fráze a předsevzetí o tom co by se mělo a nemělo. Po podpisu často nastupují další kroky v podobě nových institucí, úřadů, předpisů a kontrol. V případě Karpatské úmluvy je ale situace podstatně jiná. Garantem jejího naplňování je sice Ministerstvo životního prostředí, ale hlavní iniciativu v ní mají neziskové organizace (občanská sdružení, folklorní seskupení apod.), které působí v karpatských regionech. Jednou za rok pořádají setkání, na kterých se snaží si vzájemně předat zkušenosti při řešení některých problémů.

Letos byl seminář o Karpatské úmluvě uspořádán 3. a 4. listopadu v Hluku a jeho hlavním tématem bylo vzdělávání a rozvoj šetrného cestovního ruchu. Setkání se zúčastnili občanská sdružení a oborníci především z regionu jihovýchodní Moravy, kteří prezentovali např. kulturně-historický park Rochus u Uherského Hradiště, činnost Komunitního centra v Miloticích, projekt Strom roku, včetně záchrany památné hrušně u Slavkova, ale i aktivity na našich památkových domcích v Rajčovni. Kompletní informace o průběhu celého semináře i podrobný náhled všech prezentací a fotografií najdete na internetu: http://chm.nature.cz/information/karpatska-umluva - v odkazu Kulaté stoly.

Karpatská úmluva se během příštího roku dotkne Hluku ještě jednou. Součástí projektu zaměřeného na její naplňování je i tvorba tzv. beetagové naučné stezky na Ostrožsku a sestavení výukového programu o přírodě a tradiční kultuře našeho mikroregionu. O tom, co jsou to beetagy a jak budou moci školy využívat výukový program se dočtete v lednovém pokračování článku.

Foto Foto Foto: RNDr. Lubomír Pospěch


Vladimír Šácha
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Ladis