Jste zde:

Foto Donedávna byly na zdech malované ornamenty opomíjenou součástí naší tradiční lidové kultury. Mnozí lidé v nich viděli spíše kýč a zapomínali na jejich historii a symboliku. Právě tuto skutečnost se snažíme na památkových domcích v Hluku a také prostřednictvím těchto stránek změnit.

Slovo ornament pochází z latinského ornamentum a znamená ozdobu. V projevech naší tradiční lidové kultury se s ním můžeme setkat na kraslicích, krojích, nábytku i na domech. Bohužel právě ornamentům malovaným na zdi obytných i hospodářských budov nebyla doposud věnována odpovídající pozornost. Možná proto, že většina lidí si pod tímto spojením představí tak trochu kýčovitý obrázek pestře malovaného žudra s výskající krojovanou chasou kolem. Tento pohled je ale velmi zkreslený a zachycuje jen část vývoje lidové ornamentiky. Je sice pravdou, že v průběhu 20. století se z malovaného ornamentu stávala pouhá kulisa folklorního dění, přesto se však nedá říct, že by mu chybělo historické zakotvení v lidové tradici a obsahová hloubka. Dokonce i mnozí odborníci z řad etnografů podlehli tomuto názoru a neváhali malovaný ornament označit za lidový kýč!

V současnosti se pohled na malovaný ornament začíná opět trochu měnit. Místem, kde je mu věnována systematická pozornost se staly památkové domky v Hluku. Nachází se zde, na Slovácku patrně jediná, expozice věnovaná historickému vývoji ornamentové výzdoby lidové architektury. Příležitostně zde také probíhají výstavy a tvořivé dílny, které návštěvníkům přibližují inspirující svět ornamentů. O všech těchto aktivitách se budete moci průběžně dozvídat právě prostřednictvím těchto stránek.