Jste zde:

Foto Rolnické domky č. 283, 284 se nachází na okraji Hluku, v ulici se starodávným názvem Rajčovňa. Název je zřejmě odvozen od tehdejšího rajtování koní (rajtovat – německy jezdit). Asi před 200 lety na tomto místě byl skutečně ponechán obcí volný prostor pro rajtování koní husarů, které vybraní sedláci museli přes zimu ustájit, opatrovat a živit. Oba domky jsou majetkem města. Postaveny jsou z nepálených cihel – kotovic, zdi jsou pokryté mazaninou z ječmenných plev, hlíny a vody, zalíčené vápnem. Střecha už je z pálených tašek, dříve však bývala došková. Na střeše nelze přehlédnout bílé starodávné komíny, zaujmou i jednoduchá okénka s malovanými srdíčky. Do hluckých památkových domků se můžete přijít podívat kdykoli během roku, třeba na stálou výstavu zdejších krojů, výšivek a ornamentů. Ještě zajímavější to bude při některé slavnostní příležitosti, třeba fašanku nebo hodech. To domečky „ožívají“, vyhrává tu cimbálovka, na dvoře se zpívá a tančí.

Rádi bychom – a snažíme se dělat všechno pro to – aby domky byly místem, kde se rádi setkávají všichni milovníci folkloru. Při akcích plánovaných, nebo jen tak – při skleničce vína a slováckéj pěsničce...