Jste zde:

Příprava svatebního koláče

25.08.2010

Město Hluk má za úkol ukázat příští rok v muzeu Uherský Brod historickou krojovanou svatbu, podobnou té, která byla předvedena v r.1959 na prvních Národopisných slavnostech v Hluku. Proto také vznikla myšlenka předvést tuto svatbu jako přípravnou ukázku již letos na hlucké hody.

Foto

Kostra svatebního koláče

Jsou sice v Hluku lidé, kteří pamatují, jak slavnostní svatební koláč z padesátých let minulého století vypadal, ale jeho konstrukce se nezachovala. Vědělo se pouze, že základem koláče byla dřevěná kostra tvaru pyramidy nebo kužele, přenášená na nosítkách. Povrch pyramidy byl pokryt velkým počtem „smažených božích milostí“, tak jako střecha taškami.

Aby se mohla starobylá svatba s tímto koláčem na hodech předvést, museli jsme ji načrtnout a popsat s uvedením rozměrů, nechat ji zhotovit, milosti nasmažit a nakonec celý koláč vyzdobit. Tímto úkolem byla pověřena moje manželka Marie a paní Josefa Štefaníková.

Foto

Zdobení svatebního koláče

Drobné potíže vznikly se zhotovením kostry, ale i přes množství vlastní práce a také přes vážnější onemocnění, byla kostra úspěšně a včas vyrobena ve stolařské firmě pana Jaroslava Ratajského. Jemu a jeho synovi patří hlavní dík za možnost tento slavnostní svatební koláč předvést.

Další práce padla na bedra manželky, která za pomoci paní Marie Hejdové musela usmažit 350 božích milostí a to s takovými pevnostními vlastnostmi, aby se jinak běžně křehká laskomina, přivázaná na kostře, při přenášení koláče nepolámala a nepopadala dolů. Tady patří dík oběma kuchařkám, protože než takové množství milostí usmažily, měl jsem pocit, že jsou usmažené samy.

Při konečném zdobení koláče s ochotou a pečlivostí pomohly (ženy a dívky, uvedené podle abecedy) : Hájková Silvie, Hrubá Jana, Hrubá Josefa, Karolína a Michala Pokorných. O přepravu kostry a ozdobeného koláče se pak postaral David Hájek, který nezapomněl ani na tekuté občerstvení.

Všem uvedeným patří velký dík za jejich iniciativu a pomoc.

Foto

Ing. Josef Lekeš