Jste zde:

Poštovní holubi v Hluku

24.01.2010

Podle tvrzení odborníků pochází poštovní holub z plemene holuba skalního. Poštovní holubi byli používáni v 1. světové válce ke zpravodajským účelům zúčastněných států. I ve 2. světové válce se hromadně používalo těchto holubů k přenášení zpráv.

Foto

Holubář Jindřich Mořický

V Hluku byl založen spolek poštovních holubů v roce 1946 asi s 25 členy. V tomto roce se začalo se cvičením holubů. Začátky byly velmi náročné, protože bylo potřeba zajistit transportní koše pro přepravu, které musely být odváženy do nejbližší železniční stanice, odkud byly dopraveny na určité místo k vypuštění. V té době nebylo dopravních prostředků, které by nám holuby přepravily , a proto jsme se dohodli s vedením hlucké Pily (s tehdejším majitelem Františkem Bachanem), že nám holuby přepraví při jízdách na nádraží jejich dopravními prostředky, které převážely výrobky do vagonů k expedici a my jim na oplátku za to pomůžeme vykládat a nakládat zboží do vagonů.

Asi po patnácti letech se situace v dopravě velmi zlepšila, protože jednotlivé okresy začaly pořizovat nákladní auta včetně vleků speciálně upravených pro přepravu poštovních holubů. Nákladní auta objížděla všechny spolky v našem okrese a přepravovala holuby do míst vypuštění, takže tím se značně zlepšila a zrychlila doprava.

Dalším velkým problémem byly tzv. konstantovací hodiny speciálně upravené pro otisk času doletu holubů ze závodu. Tyto hodiny se dovážely ze Švýcarska a Německa. V roce 1946 jich byl naprostý nedostatek, ale nakonec se nám podařilo jedny hodiny zakoupit a druhé byly majitele Jana Křiváka. Jedny byly používány pro dolní konec a druhé pro horní konec. Po několika letech se konstantovací hodiny začaly vyrábět také v naší republice, takže výroba pokryla potřebu a každý chovatel měl své vlastní hodiny. V posledních letech nahrazují záznam příletu holubů nové konstantovací hodiny, které samy zaznamenávají čas v okamžiku příletu holuba ze závodu, takže chovatel nemusí na holuby čekat.

Závody poštovních holubů se konají ze západu i z východu ze vzdáleností 300, 400, 600, 800 až 1100km. Závodní období začíná vždy měsícem květnem a končí v měsíci září.

V této době členská základna poštovních holubů značně poklesla. U mladých lidí není o tento chov zájem, takže se dá předpokládat, že během několika roků chovatelů velmi ubude.


Foto

Poštovní holubi ve vletu holubníku

Foto

Konstantovací hodiny

Jindřich Mořický