Ornamentová trnka

17.01.2012

V Uherském Hradišti, v budově základní školy Za Alejí má své sídlo Přírodovědné centrum TRNKA. Věnuje se výukovým programům, exkurzím, kroužkům a jiným aktivitám, které jsou zaměřeny na vzdělávání o přírodě a životním prostředí.

Kromě toho pořádá také tématické výstavy a besedy. A právě jedna z těchto besed v prosinci minulého roku (2011) byla věnována Slováckému ornamentu. Účastnice se na ní dozvěděli nejen řadu informací o historii a regionální rozmanitosti ornamentu, ale během tvořivé dílny si mohli zkusit ornament vytvořit. Za pozvání na TRNKU a příjemně výtvarné posezení děkuji Lence a Petrovi Pavelčíkovým. Informace o Přírodovědném centru najdete na www.trnka.xf.cz a krátkou fotoreportáž z výtvarné dílny v naší fotogalerii.


Foto Foto

Více fotek naleznete ve fotogalerii.

Ladis