Jste zde:

Nový prostor pro ornament

15.08.2010

Muzeum fokloru a tradic bylo v předhodový pátek slavnostně otevřeno a zdálo by se, že pochvalou za dobře odvedenou práci by šlo celou záležitost uzavřít. Jenže lidem, kteří mají k dění na domcích v Rajčovni blízko je jasné, že otevřením a rozšířením celého areálu práce teprve začíná.

Novým domkům sice ještě chybí ta zvláštní tvořivá atmosféra jejich starších sousedů, ale i ony mají v sobě velký potenciál, aby se staly místem, kde budou moci Hlučané vyjádřit svůj vztah k vlastní tradici a historii.

Kromě mnoha jiných věcí se rozšířený areál domků vyznačuje tím, že je zde umístněna expozice zaměřená na lidový ornament. Ta je svého druhu jediná na celém Slovácku. Kromě ukázky kresby v černé kuchyni nebo malovaného návratí zde přibyla místnost, která umožní ukázat ornament i z jiných částí Slovácka. Tím vlastně muzeum překračuje pomyslnou hranici hluckých humen a nabývá regionálního významu. Své důležité místo zde však bude mít i hlucký ornament a jeho tvůrci. Počítá se s pokračováním tvořivých dílen a v plánu jsou i tématické výstavy. Nejnovější aktivitou je založení sbírky hluckých výšivek, na které se mohou podílet všichni zájemci. Bližší informace o sbírce najdete na www.dolnacko.cz. Možná, že nyní působí nové domky poněkud sterilně. Věřím však, že za pár let i ony získají svoji nezaměnitelnou atmosféru. A jestli se to podaří, zaleží i na vás.


Foto

Ladis