Jste zde:
Obrázek
Volební bajka

Za starých časú aj domácí zvěř chtěua mět svých králů. Zešli sa na velikém dvoře a začali huasovat. Jedni chtěli kohúta - že vysoko stójí, vyletí, zakokŕhá a všecko vidí. Druzí zaséj páva - že má krásný ocas.

Datum vložení: 02.06.2009 Autor: Fero
Obrázek
Bohuš Poledňúv

Jednú měu dójít do škole inspektór. Vykuádali, že všecky děcka mosijú dójít. No, najvěčí starosť z toho měli u Pouedňú. Jejich Bohuš, ten ešče vůbec ve škole nebýu. Ale včíl sa moséu zebrat a jít ...

Datum vložení: 09.03.2009 Autor: Fero
Obrázek
Vzpomínky Antonína Ličmana – díl VI

Válečné pasáže dědových vzpomínek jsou doslova napěchovány informacemi, které stojí za to více rozebrat a dát do souvislostí. Proto jsem se rozhodl text o italské frontě rozdělit na krátké odstavce a každému z nich věnovat zvláštní pozornost.

Datum vložení: 25.01.2009 Autor: Ladis
Obrázek
Vzpomínky Antonína Ličmana – díl V

Život dědovy rodiny byl na začátku 20. století doslova napěchován osudovými přelomy. Sotva se děda společně s rodiči a sourozenci vrátil z Ameriky, musel řešit velmi závažné existenční problémy, protože se celá jeho rodina ocitla téměř bez finančních prostředků. A doprostřed největší materiální nouze vstoupila navíc 1. světová válka...

Datum vložení: 11.01.2009 Autor: Ladis
Obrázek
Vzpomínky Antonína Ličmana – díl IV

Vídeň byla na počátku 20. století sedmou největší metropolí světa a důležitým politickým i kulturním centrem. Tento díl dědových vzpomínek přibližuje její předválečnou atmosféru. Zajisté ji jinak vnímali materiálně zabezpečení lidé a jinak chudí dělníci. Tento rozdíl byl patrný i ve vztahu k rodící se moderní architektuře, které se věnuji ve svém komentáři. Jeho závěr je také malým zamyšlením nad pojetím lidové architektury 20. století.

Datum vložení: 14.12.2008 Autor: Ladis
Obrázek
Vzpomínky Antonína Ličmana – díl III

Další pokračování dědových vzpomínek - tentokrát o velké naději, touze, pomoci, zklamání a vnitřní síle umožňující začít život znovu. A také malé poučení z jedné přírodní katastrofy v Texasu.

Datum vložení: 19.10.2008 Autor: Ladis