Jste zde:
Obrázek
Ornament není zločin - díl V

ČÍM VĚTŠÍ GAZDA, TÍM VĚTŠÍ ORNAMENT
Mezi pohanskou a křesťanskou symbolikou v lidovém prostředí můžeme pozorovat téměř kontinuální vývoj. Ten ale probíhal v každém regionu jiný způsobem a jinou rychlostí. Nakonec se však skoro všude stal z ornamentu znak společenské prestiže.

Datum vložení: 23.03.2009 Autor: Ladis
Obrázek
Ornament není zločin - díl IV

ORNAMENT JAKO MAGICKÁ OCHRANA
I v malovaném ornamentu lze najít ozvěny tajemné mystiky. Některé motivy stále pomáhají mírnit lidský strach z nepoznaných skutečností.

Datum vložení: 16.03.2009 Autor: Ladis
Obrázek
Ornament není zločin - díl III

KDO MÁ PŘEDNOST – VERBUŇK NEBO ORNAMENT?
Proč se právě malovaný ornament ocitl na pokraji zájmu etnografů, když procházel přibližně stejným historickým vývojem jako ostatní prvky tradiční kultury, jako je třeba verbuňk?

Datum vložení: 09.03.2009 Autor: Ladis
Obrázek
Ornament není zločin - díl II

DÍKY JOSEFU MÁNESOVI
Když se Josef Mánes vydal v roce 1854 na Slovácko, zřejmě netušil, že zachytí nejstarší známou podobu malovaného ornamentu na Slovácku, o které dnes víme. Patří mu však za to velký dík!

Datum vložení: 02.03.2009 Autor: Ladis
Obrázek
Ornament není zločin - díl I

ÚVOD
Původně jsem měl v úmyslu napsat stručné pojednání o některých nesrovnalostech, které se v literatuře o malovaném ornamentu vyskytují. Jenomže myšlenky se rozvíjely, a tak vznikl tento několikadílný seriál článků. Původně jednolitý text jsem musel rozčlenit do jednotlivých kapitol, které na sebe vzájemně navazují.

Datum vložení: 15.02.2009 Autor: Ladis
Obrázek
Puk - Puk a ornament

Malovaný ornament už není jen pouhou ozdobou. V současné době zažívá návrat zpět k symbolice a také se stává inspiračním zdrojem pro moderní trendy umění. V této souvislosti pak může být překvapující, provokující a zároveň motivující k přemýšlení.

Datum vložení: 19.7.2008 Autor: Ladis
Strana   1234<< PředchozíDalší >>