Strýček Jakub

23.08.2009

Strýc Jakub bývali veliký srandista. Dyž došli dóm trochu napitý a tetka jím domúvali, říkávali: "Ále, hybaj Aničko, nač budem šporovat, děcek nemáme. Majú sa o náš majetek po smrti hádat druzí ? Ešče by nás aj v hrobě obrátili!"

Jednú sa vypravili do Hradišča kúpit písek. Stavili sa v hospodě - prý enom otrávit červa. Trávili ho tam aj přes pouedně. A najednú si povidajú : dosť Jakube, už máš, dosť, hybaj dóm ! Tož stanú a chcú jít. Ale jak to s něma zavrtěuo - seděli zas. Povidajú : "Ty opíco, neždúraj se mnú. Lesti ešče jednú se mnú ždúrneš, tak si dám dva frťany a už se mnú ani nepohneš !" Tož stali, ale pořád to s něma házauo. "Za moje vuastní peníze a jak se mnú háže !", pravijú. No, vymotali sa na silnicu. Hned byli na levém, hned na pravém boku, huavu ohnutú a cosi brblú. Potkali sa s kmotrem, no div do nich nevrazili. Podívajú sa na nich a pravijú : "Hybaj kmotře, už ho vezu !: Kmotr hledijú dokoua - "A co vezete ?" "No nevidíte jak ho vleču ? Stará ně daua štyrista, abych šéu do Hradišča a dovézu písek. Tak ho vleču."

Dotahli sa dóm - doma žádný. A strýc byli huadný jak vlk. Vouajú : "Hybaj Aničko, dones oběd tatinkovi !" Ale žádný sa neozývá. Strýc otevřú trúbu od šporhelta - je prázná. Á spustili : "Tož ty táák, ty chytrá Aničko, ty už tatinka nemáš ráda ? Tatinek dotahnú fůru písku a ty žádný oběd ?" Otočijú sa ke šporheltu : "A co ty tu děuáš ? Tys také tatinkovi nenavaříu ? Nemáš u nás potom co děuat !" Chytli šporhelt a už ho vlečú na silnicu.Tetka súsedka sa ptajú : "Jakube, prosim´ta, co děuáš s tým šporheltem ?" A strýc na to : "Lenoch zerzavý, nechce ně vařit!" A potom ešče pohrozili "Dokáď nebudeš vařit, nechcu ťa doma vidět ! Tak si to začni pěkně rozmýšlat !"

Fero