Průčelí domů

21.6.2008

Podobně jako ornamenty v černé kuchyni, měly původně i motivy malované na průčelí domů symbolický ochranný význam. Teprve později převzaly funkci reprezentativní. Malované průčelí domu či vinařského sklepa dnes symbolizuje především silný vztah jejich majitele je Slovácku a jeho tradiční kultuře.

Ornament se často maluje okolo vstupních otvorů do domu (okna, dveře). Je pravděpodobné, že i zde dříve plnil ochrannou funkci, měl totiž zabránit vstupu nečistých sil či duchů do stavení. Například taková můra nemusela mít v očích našich předků podobu jen nočního motýla, ale i vyzáblé ženské postavy, která se v noci protáhla klíčovou dírkou dveří, usedala spícím lidem na prsa a sála jim krev. Proto se proti ní v některých oblastech malovaly na dveře a okenní rámy svěcenou křídou muří nožky (pentagramy) nebo stylizované postavičky obrácené hlavou dolů. Dodnes se nade dveře k ornamentům připisují nápisy: „Daj, Bože štěstí“ nebo „Bože, nám pomáhaj“. V přeneseném smyslu mohlo mít ochranný význam i malování ornamentů okolo popisného čísla domu nebo rámování oken a dveří barevnými pásy (šambránami). Do rohů těchto pásů byly v Hluku malovány červené a modré motivy srdcí. Aby ochranná moc symbolů nevyprchala, bylo nutné ornament jednou za čas přemalovat. Stávalo se tak většinou v období Velikonoc, a to i v případě, že loňská malba vypadala zachovale.

Foto Foto

Ladis