Zpět ke kořenům

18.04.2009

Díky zkušenostem z výstav a akcí zaměřených na ornament a konaných na památkových domcích v Hluku mohla vzniknout přednáška, která byla prezentována na ekovýchovné konferenci Zpět ke kořenům v centru ekologických aktivit Sluňákov u Olomouce.

Na okraji Olomouce, těsně u hranic CHKO Litovelské Pomoraví, ve vesničce Horka nad Moravou najdete zvláštní dům. Kdybychom se na něj podívali z ptačí perspektivy, tak nám možná připomene velký rohlík. K jihu otočená stěna domu je skoro celá prosklená, na střeše roste tráva a v okolí je plno různých tůní a mokřadů. Tento podivuhodný dům se jmenuje Sluňákov a poskytuje zázemí stejnojmennému ekologickému středisku. Odborníci na architekturu by určitě nezapomněli podotknout, že Sluňákov patří mezi nízkoenergetické stavby. Značnou část energie totiž ušetří díky mnohým úsporným zařízením a zbytek získává hlavně z obnovitelných zdrojů. Okna jsou opravdu dobře izolována, množství tepla se získává takzvanou rekuperací vzduchu, na záchodě se splachuje dešťovou vodou, uvnitř se svítí spořivkama a solární kolektory jsou tu skoro samozřejmostí.

Přírodě se snaží prospívat nejen dům, ale i jeho obyvatelé. Pracovníci střediska tu pořádají pobytové programy pro děti a snaží se je naučit v celku jednoduchou, důležitou, ale stále ještě ne všemi respektovanou myšlenku. Totiž, že lidé jsou součástí přírody, jsou na ní existenčně závislí a proto by s ní měli udržovat přátelský a vzájemně obohacující vztah a pokud možno ji zbytečně neničit. Aktivity střediska se nezaměřují pouze na ekologické problémy, ale také na mnohé kulturní záležitosti. Ono třeba takové hudební či výtvarné umění má k ochraně přírody blíž než bychom si mohli myslet.

Loni na začátku zimy se tu konala krajská konference environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, určená především učitelům mateřských, základních a středních škol a nazvaná Zpět ke kořenům. Konferenci pořádal Olomoucký kraj ve spolupráci se Sluňákovem a dalšími ekologickými středisky. Přítomní lektoři se snažili pedagogy inspirovat a motivovat aktivitami, které v sobě spojují přírodu a tradiční kulturu. A právě tady se opět uplatnily ornamenty. Při přednášce nazvané Folklor is not dead se účastníci pomocí různých ornamentových technik seznamovali s proměnou vztahů mezi člověkem a přírodou. Na archaickou dobu pohanských přežitků jsme si vzpomněli kreslením ochranných symbolů do sypké krupice. Křesťanství jsme si předvedli vykropováním ornamentu vodou. Průmyslový rozvoj a dostupnost barev jsme ztvárnili pomocí tiskátek z přírodnin. Vliv komerce na lidové umění i mezilidské vztahy jsme naznačili bezduchým kopírováním předloh. A současnou post modernu jsme uvedli do života ornamentovým bodypaitingem.

Malé upozornění na skvělou akci, kterou Sluňákov pořádá – Ekologické dny Olomouc (18.4. – 3.5. 2009). Spousta zajímavých přednášek, koncertů, jarmark, vernisáže, výlety...
Podrobný program najdete na webovkách Sluňákova (www.slunakov.cz) nebo níže ve formátu pdf.

EDO 2009 - stručný program
EDO 2009 - podrobný program
EDO 2009 - pozvánka


Foto Foto Foto Foto

Více fotek naleznete ve fotogalerii.

Ladis