Folklor party

18.04.2009

Spojení Prahy a folkloru není až tak obvyklé. Proto je příjemným zjištěním, že i hlavní město jde s dobou a všímá si hodnot tradiční kultury. Pražáci mají sice v tomto ohledu co dohánět, ale když si vezmou příklad třeba z našich památkových domků, tak možná dospějí ke zjištění, že folklor je stále živý!

Foto V únoru a březnu letošního roku proběhla v Praze výstava se zajímavým názvem Folklor Party. Výstavu pořádalo České centrum Praha a bylo ji možno shlédnout přímo v sídle centra, nedaleko Václavského náměstí. Její náplní byla konfrontace folkloru a hlavních proudů současné kultury: „Výstava Folklor Party mapuje cestu lidového umění ze skanzenu do města a zjišťuje, zda je folklor z dnešního pohledu pouhým reziduem minulosti nebo disponuje stejnou energií, kterou lze nalézt například v projevech současných subkultur nebo moderního desingu nábytku, textilií a keramiky.“ (citace z průvodního letáčku výstavy)

Organizátoři v rámci výstavy uspořádali také dotazníkovou anketu zjišťující postoje folkloristů k samotnému kroji a k oděvům užívaných na technoparty. Vybrané úryvky odpovědí byly umístěny přímo na výloze centra. Střet tradičního kroje a techno oděvu, jako atributů dvou odlišných kulturních proudů, byl naznačen zajímavou instalací v první výstavní místnosti. Ve druhé místnosti byla projekce záznamu z nějakého folklorního vystoupení. K projekci byl připojen klávesami ovládaný přístroj vytvářejí speciální světelné a zvukové efekty, s jehož pomocí mohl návštěvník libovolně doplňovat sledovaný folklorní pořad. Kromě toho zde bylo také vystaveno několik exponátů současné keramiky zdobené tradičními motivy.

Myslím si, že námět výstavy byl velmi zajímavý a z našeho slováckého pohledu i aktuální. Jiným způsobem ale k němu přistoupili pražané a návštěvníci Prahy. Z odpovědí slečny, která na výstavu dohlížela, vím, že kromě úvodní vernisáže byl zájem o Folklor Party poměrně dost Foto slabý. Možná, kdyby proběhla na hody nebo na slavnosti u nás na památkových domcích, byl by ohlas větší. Právě odlišnost pražského a slováckého pohledu na folklor byl znát už ve výchozích myšlenkách výstavy: „Atributy tradiční lidové kultury se vlivem sílícího globalizačního tlaku z moderní společnosti postupně vytrácejí. nepatrná část lidové kultury se stala materiálem pro vysoké umění a zbývající část byla, alespoň ve městech, komercionalizována a „zírá na nás z vitrín skanzenů a muzeí“. Je tedy spíše potěchou oka, než hlubším kulturním prožitkem.“ (citace z dotazníku k výstavě)
Svoje připomínky k tomto textu bych shrnul do dvou bodů:
1. Zajisté lze folklor považovat za okrajový kulturní směr v Praze, ale na Slovácku tomu tak není. Nedělám si iluze, že všichni lidé u nás folklor přímo milují a nedokáží bez něho žít, ale jsme stále krajem, kde vztah k tradici k tradici a k předkům hraje významnou společenskou roli.
2. Na Slovácku také rozhodně neplatí tvrzení, že by veškeré projevy tradiční kultury podlehly komerci a zůstaly jen v muzeích. Folklor se sice stal významným turistickým lákadlem do našeho regionu, ale bylo by chybou nevšimnout si spontánního úsilí mnoha lidí, pro které je vztah ke své tradiční kultuře součástí běžného života. Kdyby měli návštěvníci Folklor Party možnost vstřebat atmosféru fašanku, nebo obyčejného setkání lidí na besedě u cimbálu, tak by určitě cítili to množství energie, kterou tradiční kultura stále má. V projekci prezentované pódiové vystoupení je v porovnání s koncertem IRON MAIDEN, ale třeba i s cimbálovou muzikou Burčáci, slabým odvarem.

Návštěvník Folklor Party by nejspíš dospěl k závěru, že tradiční kultura je opravdu tématem minulosti. To je ale omyl! Folklor není mrtvý! Mění sice svoji podobu, ale stále žije! Vždyť u nás, na památkových domcích jsme se o tom přesvědčili třeba v loni na Dolňáckých slavnostech při výstavě Malovaný dvůr. Výsledkem tehdejší konfrontace tradičních maléreček a grafické dvojice PUK-PUK, využívající tradiční ornamentové motivy, byla především vzájemná pozitivní inspirace (viz. fotografie z akce Malovaný dvůr 2008). Ostatně v tomto trendu budeme pokračovat i letos. Možná se nic nestane, když už nyní prozradím, že Malovaný dvůr 2009 bude opět součástí hluckých hodů a mimo jiné zde uvidíte i ukázky moderního folklorního Street Artu. Přijďte se podívat!

Více fotek naleznete ve fotogalerii.

Ladis