Jste zde:

Vzdělávací projekt v Miloticích

18.04.2009

Tradiční kultura není určena turistům, ale především místním lidem. Tímto přístupem se spolu s námi řídí i v Miloticích. Proto zde zorganizovali vzdělávací seminář, který měl za úkol podpořit hrdost místních obyvatel na vlastní kulturní dědictví.

Nedaleko Kyjova se nachází obec Milotice, která se může mimo jiné pyšnit nádherným barokním zámkem a kostelem i množstvím přírodních zajímavostí. Kromě památek jsou Milotice zajímavé také svým velmi aktivním kulturním životem. Velkou zásluhu na mnoha zde pořádaných akcích má Komunitní a rozvojové centrum Milotice, které řídí činorodá Jaroslava Kundratová (www.kcmilotice.cz). Z její iniciativy v prostorách základní školy a komunitního centra mohl proběhnout zajímavý projekt zaměřený na vzdělávání místních obyvatel. Ti se během několika přednášek seznámili s výjimečností zdejší přírody a lidové tradice. Přednášky realizovali pracovníci Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty, o.p.s.

Z pohledu našich památkových domků je ale důležité to, že i zde se při přednáškách uplatnil ornament, a samozřejmě i ten hlucký. Cyklus přednášek byl totiž uzavřen 26. března kulturním blokem. Pro žáky místní základní školy byl během dopoledne určen výukový program Malovaný dvůr, zaměřený na lidový ornament. Odpoledne byla pro dospělé určena přednáška Folklor is not dead, o vývoji vztahu mezi člověkem, tradiční kulturou a přírodou.

Výukové programy Malovaný dvůr zahajoval místní sběratel krojů pan Ladislav Lunga, který žákům krátce představil zdejší kroj. V přednáškové učebně byla totiž instalována dočasná výstava krojových součástí, které pocházely z jeho velmi bohatých sbírek. Na krojové téma jsem pak navázal povídáním o lidových ornamentech. Snažil jsem se žáky seznámit s historií ornamentu, s různými technikami při jeho tvorbě, symbolikou i regionální pestrostí. Snažil jsem se neopomenout i jeho přesahy do soudobé kultury – počítačová grafika, street art či tetování. Potěšujícím výsledkem programů byl viditelný zájem mnoha žáků o tradiční dědictví své obce. V podobném duchu jako programy pro žáky probíhala také odpolední část určená dospělým. Ti si nejprve vyslechli přednášku Folklor is not dead, a pak živě diskutovali o tradicích při prohlížení krojové a ornamentové výstavy.


Foto Foto

Foto

Ornament ve výšivkách z Milotic

Více fotek naleznete ve fotogalerii.

Ladis